BeeGreen

Vad är BeeGreen? BeeGreen är Caterbees egna miljö- och hållbarhetsmärkning. För att du som kund ska kunna göra klimatsmarta och miljövänliga val när du beställer mat hos oss, ställer vi krav på våra anslutna leverantörer.  I linje med Svanens världsledande miljömärkning på hotell och restauranger, utgår vi från liknande kriterium Läs mer…