Vad är BeeGreen?

BeeGreen är Caterbees egna miljö- och hållbarhetsmärkning. För att du som kund ska kunna göra klimatsmarta och miljövänliga val när du beställer mat hos oss, ställer vi krav på våra anslutna leverantörer. 

I linje med Svanens världsledande miljömärkning på hotell och konferens, utgår vi från liknande kriterium vad gäller våra restaurangers vatten- och energiförbrukning, kemikaliehantering, avfallshantering och återvinning, samt användning av ekologiska livsmedel.

Utöver det ställer vi ytterligare krav på att verksamheterna strävar efter hållbara lösningar såsom användning av miljömärkta engångsförpackningar och att följa WWFs klimatfokuserade kött– och fiskguide och måltidsguiden One Planet Plate. Vi tittar även på hur stor andel av menyerna som är vegetariska eller växtbaserade, samt på vilka fordon och drivmedel som står bakom verksamheternas leveranser. 

Hur funkar BeeGreen? 

Caterbee granskar och betygsätter anslutna leverantörer baserat på frågeformulär som utgår från en rad kriterier som måste uppfyllas. Om kriterierna uppfylls får leverantören en BeeGreen-märkning, vilket syns på Caterbees beställningssida, under leverantörens alla beställningsalternativ. Om en leverantör inte uppfyller kraven ger vi konkreta förslag på hur de kan förbättra sin verksamhet i linje med våra miljö- och hållbarhetskrav. 

Vårt mål är att alla våra leverantörer skall uppnå kraven för att kunna få en BeeGreen-märkning. För att försäkra våra kravs validitet och tillförlitlighet uppdaterar vi dem varje år i samband med FN:s aktualiserade globala mål

Tanken bakom BeeGreen

Hållbarhet är en grundvärdering i Caterbees verksamhet. Därför är det viktigt för oss att aktivt upprätthålla vårt miljö- och hållbarhetsarbete. För att kunna uppnå vårt mål att bygga en cirkulär affärsmodell – inget matsvinn, noll fotavtryck logistiskt och förpackningsmässigt, och mat framställd inom ramen för planetens resurser – är BeeGreen en del av resan dit. 

Genom att ställa miljö- och hållbarhetskrav höjer vi inte bara medvetenheten kring vikten av ett hållbart förhållningssätt hos våra leverantörer, utan förhoppningsvis också hos våra kunder och kollegor. Caterbee höjer rösten om vikten av att värna om miljön, klimatet och planeten genom att höja miljö- och hållbarhetskraven och sprida dem, bland annat genom BeeGreen-märkta leverantörer.

Kategorier: Hållbarhet