Passion

På Caterbee älskar vi mat. Majoriteten av våra medarbetare har arbetat inom restaurangbranschen men det är framförallt intresset och nyfikenheten kring mat vi har gemensamt. Mat är en viktig del av livet och ett möte eller träff med mat inblandat blir oftast bättre. En relation människor emellan känns varmare och mer på riktigt över en bit mat.

Relation

Relationer är följaktligen en viktig drivkraft för oss och allt som förbättrar och förlänger en relation blir en naturlig del av vårt arbete. I vår verksamhet fokuserar vi på tre centrala stöttepelare för att bibehålla bra relationer: god kommunikation, enkelhet och trygghet.  

God Kommunikation
God kommunikation är väsentligt för att förstå varandra, undvika missförstånd och således bevara och förädla relationer. Att kunna och våga kommunicera sinsemellan är av största vikt.

Enkelhet
Det måste vara enkelt och smidigt att kunna erbjuda sina kollegor och vänner god mat så att man kan förgylla relationen, utan att det äter upp ens egen tid och energi. I anslutning till vår verksamhet ska det alltså vara enkelt att beställa mat utan att det blir tidskrävande.

Trygghet
När man beställer mat måste man känna sig trygg och säker. Trygg i att maten man beställer håller utlovad kvalitet och kommer på utlovad tid. Säker i att få hjälp ifall det är någonting som strular, och att man vet var man i så fall kan vända sig.

Hållbar Konsumtion

Övergripande för samtliga av dessa delar vill vi skapa förutsättningar och möjligheter att agera hållbart och göra hållbara val. Vi tycker att det är en plikt att som företag startat kring 2020 göra tydliga ansträngningar inom detta område. Hållbarhet är en av de mest solida stöttepelarna i vår verksamhet. Mer information kring vårt hållbarhetsarbete hittar ni här.