Samarbetspartners Miljö

Caterbee har vi sedan start arbetat både kort- och långsiktigt med att agera hållbart och göra så lite avtryck på miljön som möjligt. Detta innebär såklart aktivt arbete av medarbetare och leverantörer, men också när det kommer till samarbetspartners. I dagsläget är vi stolta att presentera nära samarbete med fyra framstående aktörer för mer hållbar hantering av mat, transport och engångsartiklar.

 

Klimato arbetar med mätning och märkning av maträtters klimatavtryck för att underlätta val av mer hållbara alternativ.

 

Meal Makers är en klimatsmart marknadsplats på nätet för restauranger och skolor som bidrar till att minska matsvinnet.

 

 

Miljöbud är en miljövänlig budfirma som använder bränsletypen Biogas 100 i sina bilar, vilket är 100 procent förnybart. Miljöbud är märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och certifierade med Stockholms Stads Miljödiplom.

 

leafymadeLeafymade erbjuder matredskap av miljövänliga och nedbrytbara material, och arbetar således mot att minska dagens plastanvändning. Leafymade lägger också stort fokus på rättvisa och bra arbetsförhållanden.