Så får du nöjda medarbetare med mat

Som office manager är en av de viktigaste arbetsuppgifterna att se till att de anställda är nöjda och engagerade. Engagerade medarbetare presterar bättre och nöjda medarbetare tenderar att vara mer kreativa, två egenskaper som båda bidrar till företagets prestanda. Man kan engagera sina medarbetare på många olika sätt, exempelvis genom Läs mer…