Hur jobbar vi med hållbarhet?


Vi vill skapa en hållbar utveckling för catering

Vi vill att ni som kund ska kunna lätt och enkelt göra hållbara val när ni beställer mat från oss.

Därför jobbar vi med både kort och långsiktiga mål om hållbarhet hos oss.

Vår vision är att skapa en fullt cirkulär affärsmodell som ni kan delta i.

Läs vidare för att se hur vi gör det lätt för er att välja hållbart. 

Vår egna miljö- och hållbarhetsmärkning

För att du ska kunna göra klimatsmarta och miljövänliga val när du beställer mat hos oss, ställer vi krav på våra anslutna cateringfirmor. 

Därför har vi skapat en hållbarhetsmärkning där vi sätter höga krav på att våra leverantörer ska göra så hållbara val som möjligt. Då kan ni känna er trygga i att ni gör ett bra matval för miljön. 


Vill du veta hur du kan använda BeeGreen?

Läs Mera Här

Handla Våra BeeGreen Leverantörer

Miljöpartners

Vi samarbetar med 4 olika företag som har miljö i stort fokus. Vi vill att produkterna ni köper har miljön i tanken från produktion till leverans. 

Med Klimato hanterar våra leverantörer hur stort klimatavtryck råvarorna har. Sedan till leverans använder vi Miljöbud för att leverera eran mat med den enda miljömärkta budservicen i Stockholm!

Läs mera om våra partners här

Hur vi jobbar internt med hållbarhet

Vårt långsiktiga mål - en cirkulär affärsmodell

Vår vision är att kunna implementerat följande punkter till år 2025: 

• Noll matsvinn


• Noll fotavtryck logistiskt


• Noll fotavtryck gällande förpackningar


• Hållbara måltider som tar hänsyn till miljön och klimatet, enligt One Planet Plate guide

Krav på personalen

På Caterbee arbetar vi aktivt med att höja kunskapsnivån när det gäller miljöfrågor hos alla våra medarbetare. Vi uppmanar och utbildar även våra leverantörer om rådande miljö- hållbarhetskrav, samt uppmuntrar våra kunder att välja miljövänligare alternativ. 


Personalen på Caterbee utgår strikt från följande: 


• Källsorterar allt på kontoret

• Köper endast in elektronik (såsom bildskärmar) med högsta möjliga energiklassificering

• Minimerar resor genom att hålla virtuella möten via digitala plattformar

• Följ bolagets resepolicy

Interna Policies

Vi som jobbar på Caterbee ska alltid anstränga oss att göra det mest hållbara val vi kan. Practice what you preach, kan man ju säga

Resepolicy

  • Möten skall i så stor utsträckning som möjligt hållas digitalt för att minska antalet resor. Då vi besöker kunder skall vi transporteras med kollektiva medel såsom buss, tåg, tunnelbana och elsparkcykel.
  • Om vi behöver resa inrikes skall detta göras med tåg
  • Om vi måste använda bil skall vi antingen hyra bil eller använda oss av Sunfleet

Leverantörspolicy

När Caterbee väljer en ny leverantör skall deras klimatpåverkan och deras klimatarbete väga tungt vid utvärderingen.


När en ny leverantör tas in är det krav att de också uppnår våra BeeGreen krav. I de fall de inte når upp till certifieringsgränsen skall vi aktivt hjälpa leverantören att förbättra och uppnå gränsen. Når en leverantör inte upp till nivån skall de bara i sällsynta fall ändå accepteras som leverantör. En sådan leverantör måste därför bekräftas av vår VD.

Frågor?

Om ni har frågor om hur det går till att handla miljövänligt hos oss eller kanske vill veta hur att visa upp detta inom företaget?