Catering från Staffsolutions Nordic

Staffsolutions erbjuder professionell personal till privat, -och offentlig sektor inom funktionerna Restaurang, Bankett, Catering och Garderob.

Med egna internutbildningar kvalitetssäkras personalens utföranden av beställda arbeten.

Meny